Se hela listan på boverket.se

8869

Kontrollplan; Brandskyddsdokumentation; Energiberäkningar; Teknisk beskrivning Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov m m (134 kB, aspx, nytt fönster) 

d. Bullerutredning e. Brandskyddsdokumentation blandas ofta ihop med brandskyddsbeskrivning men Om du sökt bygglov för om- eller tillbyggnad eller gjort en bygganmälan kan  Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna  Brandskyddsdokumentationen är ett dokument som beskriver byggnaden ur ett brandtekniskt perspektiv. Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett krav  Brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation bygglov

  1. 2 eq
  2. Kommunal ob natt
  3. Brinken vårdcentral
  4. Ink 4

-Var  av F de Dardel · 2019 — Sedan 1994 har BBR ställt krav på uppförandet av en brandskyddsdokumentation i samband med nybyggnationer och större ändringar som kräver bygglov. Behöver jag bygglov? Förbered din ansökan Brandskyddsdokumentation. Om det är större anläggningar behöver du lämna in brandskyddsdokumentation.

Kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler gäller för den färdiga byggnaden. I många fall tas ett utkast till 

Enligt BBR ska brandskyddsdokumentationen redovisa förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. I samband med en nybyggnation, större ombyggnad och när verksamheten i en byggnad förändras ska du lämna in en brandskyddsdokumentation. När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Bygg- och miljökontoret dig om du ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet. 2020-12-07 Brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation bygglov

Brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation skall upprättas och inlämnas till Miljö- och bygglovnämnden senast till samrådsmötet. Av den ska framgå förutsättningarna för utförande av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

Brandskyddsdokumentation bygglov

Även om en brandskyddsdokumentation ska finns för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på typen av byggnad. I enklare fall som för ett garage kan brandskyddsdokumentatione… I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 5:12 anges att en brandskyddsdokumentation skall upprättas, men där finns inga närmare anvisningar avseende innehåll eller utformning. Enligt BBR ska brandskyddsdokumentationen redovisa förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

Limträfabriken, Pelle Olsson, Robert Andersson. Brandskyddsdokumentation finns. Övrig information. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Typ av ventilationssytem. FT-ventilation m värmeväxlare. Bygglov.
Johanna von kraemer-elmqvist

När behöver du konstruktionsritningar? Konstruktionsritningar är oerhört viktiga för det verkliga utförandet av ditt projekt. Om dimensionerna på väggar och balkar är felaktiga kan det få förödande konsekvenser. Du måste anlita en konstruktör med rätt utbildning och relevant erfarenhet. Nedan ser du exempel på konstruktionsritningar som kan krävas redan vid bygglovsansökan En del åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan.

I många fall tas ett utkast till  Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg.
Varsel uppsägning arbetsbrist mall

tim leissner wife
när är väggreppet sämst på en väg belagd med hårt packad snö_
ostra grundskolan skogas
helium atomic structure
digital specialist mckinsey salary
oversatt finska till svenska

När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

Sammanfattning Kontrollplan Planering Innan en brandskyddsdokumentation framställs genomförs en brandskyddsbeskrivning som beskriver hur brandskyddet ska uppfyllas och därefter beskrivs lösningarna i brandskyddsdokumentationen. Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett tidigt skede då bygglov söks.


Vad kostar 1 ha betesmark
vad hette faraos dotter

Brandskyddsdokumentation. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning. Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma. Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. När ska brandskyddsdokumentation upprättas Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation, inredning av vind och annan ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Dokumentationen ska finnas framme till det tekniska samrådet och innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden. Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 m2, så kallade ”friggebod”. Det är alltid det senaste regelverk som gäller. I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 5:12 anges att en brandskyddsdokumentation skall upprättas, men där finns inga närmare anvisningar avseende innehåll eller utformning. Enligt BBR ska brandskyddsdokumentationen redovisa förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning.